İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ
Birer Baltık ülkesi olan İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliği İttifaka ve Türkiye’ye ne getirir? Avrupa istikrar ve güvenliğine nasıl katkı sağlar? Ne gibi riskler taşır? Rusya ile yeni bir gerginlik-çatışma alanları yaratır mı? Akla gelebilen, bunlara benzer pek çok soruya cevap verebilmek için, geçmişte neler yaşandığını kısaca hatırlayalım.

Avrupa ülkeleri İkinci Dünya Harbinden yorgun ve bitkin çıkmışlardı. Ekonomileri çökme noktasına gelmişti. Stalin yönetimindeki Sovyet Rusya ise Avrupa’nın yarısını işgal etmişti. İşgal ettiği yerlerden çekilmek gibi bir niyeti de yoktu. Bu durum karşısında, Belçika, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İngiltere, ABD ve Kanada 1949 yılında NATO’yu kurdular. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü denilen bu yapı dayanışma, işbirliği ve kolektif savunma anlayışı ile Avrupa’nın güvenlik ve istikrarına çok önemli katkı sağlamış, Sovyetler Birliğine ve onun askeri gücü olan Varşova Paktı’na karşı bir denge unsuru olarak görev yapmıştır.

1952 yılında Türkiye ve Yunanistan, 1955 yılında Batı Almanya, 1982 yılında İspanya NATO’ya katılarak ittifakın sorumluluk sahası daha da genişlemiştir.

1991 yılında Varşova Paktı’nın yıkılması ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra NATO, doğuya doğru genişleyerek eski VP üyesi ülkeleri bünyesine katmış, Avrupa’da barış, güvenlik ve istikrarın devamını sağlamıştır.

Bu cümleden olarak, Sovyet Blokundan ayrılarak demokratik sisteme adapte olan, demokrasi ve insan hakları konularında süratli gelişme gösteren Polonya, Macaristan ve Çekya 1999 yılında NATO’ya üye yapılmışlardır. Benzer şekilde Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Estonya, Letonya ve Litvanya ile eski Yugoslavya’nın birer parçası olan Slovenya, Hırvatistan da 2009 yılında ittifaka katılmışlardır. 2017 yılında Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın, Nisan 2023 tarihinde Finlandiya’nın ittifaka katılması ile üye sayısı 31’e yükselmiştir. Bugün için, Balkanlarda Bosna-Hersek, Sırbistan ve Kosova, Baltık ülkelerinden ise sadece İsveç ittifak dışındadır.

Rusya, NATO’nun Doğu Avrupa’ya doğru genişlemesine karşı çıkmış, ancak gerginliği artıracak söylem ve tedbirlerden kaçınmıştır. Kafkaslarda ise Avrupa Birliği ve NATO’ya göz kırpan Gürcistan’ı 20014 yılında sindiren Rusya, 24 Şubat 2022 günü Ukrayna’yı fiilen işgale başlamıştır.

Her iki taraf için de büyük bir yıkım ve askeri kayba neden olan Ukrayna savaşı, bu güne kadar hiçbir ittifaka girmeyen, Avrupa Birliği üyesi İsveç ve Finlandiya’da korku yaratmıştır. Demokrasi ile yönetilen ve sosyo-ekonomik yapıları oldukça güçlü olan bu iki Baltık ülkesi, Rusya’nın ilk fırsatta kendilerine yönelebileceğini değerlendirerek 2022 yılında üyelik için NATO’ya başvurmuşlardır.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesi ile söz konusu üyeliğe karşı çıkmıştır. Finlandiya, Türkiye’nin taleplerine olumlu yaklaşmış,    İsveç ise, bu talepleri kişisel özgürlüklere müdahale olarak nitelemiştir. Sonuçta 04 Nisan 2023 tarihinde yapılan NATO zirvesinde Finlandiya üyeliğe kabul edilirken, İsveç’in üyeliği daha sonraki zirvelere kalmıştır.

İsveç ile Finlandiya coğrafi olarak birbirini tamamlayan iki komşu ülkedir. Biri olmadan diğerinin NATO üyeliği çok da anlamlı değildir. Bu nedenle İsveç işi ağırdan almış, ancak bölgede yalnız kalınca acele ile Türkiye’nin taleplerini yerine getirmeye başlamıştır. Bu maksatla “Yeni Terörle Mücadele Yasasını” parlamentodan geçirmiş, 11 Temmuz 2023 tarihinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesini beklemeye başlamıştır. Bu arada Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak toplantıları devam etmektedir.

Uzun yıllar İsveç Krallığı olarak varlığını sürdüren, Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler içinde olan bu devlet, krallık idaresini devam ettirirken, parlamenter sistem içerisinde insan hakları ve demokrasinin ön plana çıktığı çağdaş, ilerici, ekonomik olarak güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Her iki dünya Harbinde de tarafsız kalmış, ülke yıkıma uğramamıştır. 1995 yılından beri AB üyesidir.

Başkenti Stokholm olan İsveç, 10.42 milyon nüfuslu, 528.447 kilometre kare alana, 635.7 milyar dolarlık milli hasılaya sahip bir ülkedir. Batı ve kuzeyinde Norveç, doğusunda Bothnia Körfezi ve Finlandiya yer almaktadır.  Güneyde ise bir köprü ile Danimarka’ya bağlanmıştır.

Askerliğin zorunlu olmadığı İsveç’te  Savunma Kuvvetleri;  37.400 aktif, 12.000 yedek personelden meydana gelmektedir. Son yıllarda savunma teknolojisinde oldukça başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda kendi savaş uçağını (Saab JAS 39 Gripen) üretmektedir. Toplam 204 savaş ve destek uçağına sahiptir. Deniz Kuvvetlerinde 7 Korvet, 9 Mayın Gemisi, 5 denizaltı ve 147 savaş/destek gemisi bulunmaktadır.  Kara Kuvvetlerinde 120 adet Leopar 2A5 modeli tank yer almaktadır. Ayrıca 42 adet Leopar 2A4 modelini rezerv olarak muhafaza etmektedir. Carl Gustav ve AT4 HEAT modeli tanksavar silahlarını üretmektedir. Personelin tamamı profesyonel olduğundan eğitim düzeyi yüksektir. Kullandığı teknoloji ve eğitim seviyesi nedeniyle üyeliği onaylandığı takdirde, NATO’ya uyumu kolay, katkısı fazla olacaktır.

 

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin fayda ve mahzurları neler olabilir?

 

Ukrayna savaşı ile meşgul olan ve Batı’dan soyutlanan Rusya, Finlandiya’nın NATO üyeliği için aleyhte birkaç cümle dışında reaksiyon göstermemiştir. Benzer şekilde İsveç’in üyeliğine de önemli bir reaksiyon göstermesi beklenmemektedir. Ancak bu durum, Rusya’nın hiçbir şey yapmayacağı anlamına gelmez. Örneğin;

  1. Rusya, Ukrayna savaşına devam ederken, ekonomik şartlarını biraz daha zorlayarak, ABD ile yeni bir silahlanma yarışı (Nükleer Silah gibi) başlatabilir.
  2. Bazı birliklerini (Kara, Hava) Finlandiya sınırına kaydırarak buralarda konuşlandırabilir, Baltık Donanmasını takviye edebilir, Kaliningrad bölgesine nükleer silah yerleştirebilir. Her üç hareket tarzı ile de NATO için tehdit oluşturur. Bu durum, NATO’nun Baltık Bölgesinde “askeri güç” bulundurma ve kullanma olasılığını artırır.
  3. Savunma harcamalarını daha da artırmak yerine, terör faaliyetlerine ve / veya örgütlerine desteğini artırabilir, iç huzuru bozuk bazı ülkelerde iç karışıklıkları / çatışmaları kışkırtabilir.
  4. Suriye, İran, Afganistan, Pakistan ve Afrika ülkelerinden kontrolsüz göçü destekleyerek, Türkiye ve Avrupa’yı ekonomik ve insani açıdan zor durumda bırakabilir.

Buna karşılık;

  1. Bu iki ülkenin üyeliği ile Baltık Körfezi bir NATO gölü haline gelir, Rusya’nın eski başkenti St. Petersburg, NATO kuvvetlerinin menzili ve etkisi altına girer.
  2. Bir savaş halinde, Baltık Denizindeki Rus Donanması açık denize çıkma imkânını kaybeder. Rusya’nın kontrolündeki Kaliningrad bölgesi tamamen kuşatılmış olur.
  3. Bu iki ülkenin üyeliği ile ABD, Avrupa üzerindeki egemenliğini tam olarak sağlamış olur.
  4. NATO’nun Rusya ile olan kara sınırı 1340 km daha artar. Uzak mesafeli keşif, gözetleme, kritik alanlara engel yapımı önem kazanır.
  5. İklim değişikliği nedeniyle eriyen buzullar, Kuzey Denizinde yeni ulaşım ve ticaret yollarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu iki ülkenin üyeliği ile NATO, gelecekte söz konusu ticaret yollarının kontrolünde de söz sahibi olabilecektir.

 

Türkiye, NATO’nun genişlemesine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Buna karşılık örgüte yeni üyeler alınırken, kendi çıkarlarını da düşünen akılcı bir politika izlemektedir. İsveç’in NATO üyeliği konusunda da benzer hususlar düşünülmektedir. Bir yandan bu ülkenin teröre sağladığı destekten vazgeçmesi temin edilirken, diğer yandan ABD ile sorun olan konularda (F-16, F-35 satışı, terörle mücadele konusunda daha fazla destek sağlanması gibi) bazı taleplerinin karşılanmasını beklemektedir.

 

Nevzat KUTLU

Düşünenlerin Düşünceleri
Osmanlılar Balkanlar'da İslamlaşmayı Zorladı mı? İSKOÇYA’YA MÜSLÜMAN BAŞBAKAN: KÜRESELLEŞME BUNUN NERESİNDE? SURİYE İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ Rusya'da Kıpırdanma Henüz Birmiş Sayılmaz Çipras Kaybedince İstifa Etti, Peki Ya Bizdekiler? Rusya'da Wagner ile Suriye'de ÖSO Benzerliği RUSYA’DA NELER OLUYOR? Emin Erman: Osmanlı neden Balkanlara Anadolu’dan daha çok önem verdi? Seküler Milliyetçilik ve Türk İslam Sentezi İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ Türk Cumhuriyetleri ve Demokrasi: Kırgızistan'daki Darbe Girişimi İddiaları Türkiye’nin Mülteci Sorunu ERDOĞAN’IN YENİ DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI Osmanlı İmparatorluğu Neden Sanayileşemedi? KÜRTÇÜLÜK DÖNÜŞÜR MÜ, DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ? Ulaşım Zamları Ve "Rasyonel" Düşünmek Balkanlarda Türk Mirası 21 Mayıs seçimi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Türkiye'nin Gizli Sorunu: Ekonomik İşgal DNA Sonuçlarımız ve Etnik Kimliğimiz? TÜRKİYE - MISIR İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞMESİ VİZESİZ AVRUPA VE 300 MİLYAR DOLAR VAATLERİ ÜZERİNE NATO’NUN GENİŞLEMESİ: FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ PROF. DR. YUSUF HALACOĞLU: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN BU TEDBİRLERİ ALMAK GEREKİYOR BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI: Yine, yeniden! Yine, sil baştan... Amerikan Devlet Biyografisi 14 Mayıs Seçimlerinde Küçük Partilerin Rolü Bulgaristan'da Arkası Gelmeyen Seçimlere Tamam mı Devam mı? Türkiye, Biden'ın 2. demokrasi zirvesine davetli listesinden neden çıkarıldı? Seçim Sonrası Dış Politika Türk Üniversitelerinde Afrikalı Öğrenci Sorunu AVRUPA’DA MİLLİYETÇİLİK HORTLUYOR MU? MİLLİYETÇİLER İKTİDAR OLAMAZ! AMEDSPOR ÇITAYI YÜKSELTTİ: ERSUN YANAL BAŞARILI OLABİLECEK Mİ? İLLÜZYON! Konu şiddet ama... Balkanlarda Osmanlı Mirası (2)- Geçici Evlilik İktidarın hataları Türkiye muhalefetine gelecek için umut veriyor WHATSAPP ÜZERİNDEN VATAN SAVUNMASI! RUSYA’DA TERÖR SALDIRISI MELEZLEŞEN SİYASET ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ! Bektaş Yusuf UKRAYNA’DA MUHTEMEL BAHAR OPERASYONU- 2024 Ortaçağ Avrupa’sında din anlayışı, kilise-yönetim ilişkisi ve günümüz Türkiyesindeki durum TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR TÜRK DEVLETİDİR!.. YENİ BELEDİYE BAŞKANLARININ STOPER SORUNU YEMEN, HUSİLER VE KIZILDENİZ GÜVENLİĞİ ERDOĞAN’IN YUNANİSTAN ZİYARETİ İsrail savaşı kazanacak ama Hamas'a karşı savaşı kaybedecek mi? Özgür Özel ya da İtiraz Kültürünün Geri Dönüşü İsrail Hamas Çatışması Amerika'da Nasıl Algılanıyor? İSRAİL HAMAS SAVAŞI 2023 Dağlık Karabağ'ın Sonu: Batının Eylemsizliği Azerbaycan ve Rusya'yı Nasıl Etkinleştirdi? Türkiye NATO ve Batı dışında kalmaya hazır mı? Osmanlı’da Gerileme Nasıl Başladı? RUSYA’DA NELER OLUYOR - II Kendi ellerimizle yaktık dünyayı! YENI BALKANLAR VE ESKI SORUNLAR... Yabancı gözü ile Türkiye Ekonomisi YEREL SEÇİMLER ÖNCESİNDE TÜRK MİLLETİNE UYARILAR!..