Bektaş Yusuf
“Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıralarına ithaf olunur”

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni

Ah gençliğim eyvah!

 

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı

Ah gençliğim eyvah!

 

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı kimimiz evli

Ah gençliğim eyvah!

 

Çanakkale içinde bir dolu testi

Analar babalar ümidi kesti

Ah gençliğim eyvah!

 

Evet, şimdiye kadar bu yanık türküyü duyup da yüreği sızlamayanve içinden bir“ah“ geçirmeyenimiz yoktur. Nasıl“ah“ çekilmesin ki.Onlar vatanları uğruna, Anadolu'nun uğruna, maneviyatları uğrunave en önemlisi de milletleri uğruna gencecik evlatlarını, kınalı

kuzularını, bir daha geriye dönmemek üzere Çanakkale'yegönderenlerin feryatlarıdır.

 

Gencecik kızanların, kimisi nişanlı, kimisi de yenli evliydi. Yüreklerivatan hasretiyle çarpan bu fedakar insanlar Hz. Muhammed'in“YaRabbi bizi dünyaya tekrar gönder ve senin uğrunda bir keredaha şehit olalım.” ilahi sözlerine uydular. Vatanları için ve Türk

milleti için Çanakkale'ye koştular. Kimileri Tuna ve Meriç boylarından,kimileri Rodoplardan, kimileri Gümülcine'den ve Dimetoka'dan,İskeçe'den, kimileri Üsküp'ten, Manastır'dan, kimileri de yanık çöldiyarlarından ve Kafkaslar'dan koşup geldiler. Çünkü, Çanakkale'debir millet kendinden kat kat üstün ve uzak diyarlardan gelmişdüşmanla karşılaşıyordu. Bu işgale boyun eğmemek, İstanbul'u veAnadolu'yu savunmak gerekiyordu. Öyle de yaptılar. Üstünkahramanlık örnekleri göstererek düşmana geçit vermediler.

 

Bir seher vakti kırk erenler büyük kerametler göstererek ÇanakkaleBoğazı'nı geçtiler. Balkanların Türkleştirilmesi yolunda ilk duraklarıDimetoka ve çevresiydi. Dimetoka'da Seyyid Ali Sultan Dergahı'nı

kurdular. Halka büyük yararlılıklar gösterip takdirlerini topladılar. Batı Trakya'nın değişik bölgelerine yayılıp insanları eğittiler, sadece Allah,millet ve vatan uğruna her türlü fedakarlıklara katlandılar. Hiçkimseden karşılık beklemeden mütevazi bir hayat sürdüler.

 

Bektaş Yusuf böyle bir soydan gelen bir ailenin tek çocuğuydu.Sarpdere köyünde oturuyordu. Evleri köyün yüksekçe bir yerinekesme taştan yapılmıştı. Kış mevsimi geldiğinde köyün yolları kardankapanır ve çok sıkıntılı günler geçirilirdi. Bu yıl da mevsim çok soğuk

geçiyordu. Evlerin damlalıklarından sarkan buzlar bir metreyi aşmıştı.Yollar, ancak havaların ısınmasıyla açılacaktı.

 

Yusuf'un babası okumayı seven bir insandı. Soğuk kış gecelerinde,meşe odunlarının ısıttığı ocağın başına bağdaş kurup oturur ve biricikYusuf'unu da yanına alarak ona Battal Gazi'nin kahramanlıkhikayelerini okurdu. Yusuf böyle bir babanın ocağında büyüyordu.

Anası da onun üzerine titriyordu. Tek amaçları çocuklarını okutmakve milli duygularına sadık bir insan olarak yetiştirmekti.

 

Yusuf artık iyice serpilmişti. Uzun boylu, yiğit ve gözüpek birdelikanlı olmuştu. Artık, babasının yardımı olmadan dağa çıkıyor veeve odun kesebiliyordu. Babası onun bu halini görünce gururlanıyorve duygulanıyordu.

 

Günlerden Cuma idi. Köyün beyaz sarıklı, poturlu ve kırmızı kuşaklıhocası Cuma Namazı'nı kıldırmak üzere ağır adımlarla camiye doğruilerliyordu. İçini tatlı bir hüzün kapladığı cemaata bakışındananlaşılıyordu. Yavaş yavaş camiye yaklaştı. Cemaate selam verdi.

Camiye toplanan insanlar da hocada bir gariplik olduğunu sezmişlerdi.

Hocanın vereceği hutbeyi merakla bekliyorlardı. Hoca namaz öncesikürsüye çıktı ve şu ilanı okudu:

”Düşman vatanımızı işgal etmek üzeredir. Çok yakında savaşçıkabilir. Aziz vatan topraklarını düşmana teslim etmemek vemilletimizin huzuru için bu ilanı hepiniz dikkatle dinleyiniz.

Asker olacakların dikkatine:

Onlular, dokuzlular, sekizliler, yedililer askere alınacaktır.

İki kardeşten sadece biri askere alınacaktır.

Askerler yedi gün içinde en yakın askerlik şubesine başvuracaklardır.

Halihazırda asker olanların izinleri kaldırılmıştır."

 

Cami cemaati namaz çıkışında köy meydanında toplandı ve büyükbir heyecanla hocanın çağrılarına hemen uydular. Çünkü, düşünmeyezaman yoktu, vatan toprakları elden gitmek üzereydi. Sarpdere'de,

Hebilköy'de, Mevsimler'de ve diğer köylerde gönüllü taburlarıoluşturulmaya karar verildi. Sarpdere'de, birkaç saat içinde, altmışgenç delikanlı gönüllü taburuna kayıt yaptırdı. Ertesi gün tabur köymeydanında toplandı. Analar, babalar, dedeler ve nineler birbirlerinesarılıyor ve böyle evlatlar yetiştirdikleri için Allah'a dualar ediyorlardı.

Köy meydanında yeni sözlenmiş gençlerin birbirlerine heyecanlabakışmaları görülmeğe değerdi. Elleri kınalı gelinler, böyle mertinsanlarla evlendikleri için mutluydular. Vatan ve millet savunmasınagidecek 60 genç, önce köyün yaşlılarını dolaştılar, ellerini öpüp

hayır dualarını aldılar. Daha sonra köy meydanında anaların babaların elleri öpüldü ve karşılıklı olarak helalleşildi.

Köy meydanındatoplanan gençler hep bir ağızdan,

 

Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı.

Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı.

Boş oturma çalış dedi hizmet eyle vatana,

Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana!

Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun,

Biz bu elden gidersek namus bize ar olsun!“

marşını okudular.

 

60 kişiden oluşan gönüllü taburu yola koyuldu, Karlı dağları vekıvrım kıvrım yolları aşarak Dimetoka'ya doğru hareket ettiler. Yolgüzergahında Seyyid Ali Sultan'ı ziyaret edip dualar okudular. Gönüllütaburu Kızıldeli nehrini takip ederek, zorlu bir yolculuktan sonraDimetoka askerlik şubesine teslim oldu. Burada kayıtları yapıldı veEdirne'ye gönderildiler.

 

Düşmanın saldırı hazırlığı içinde olduğu tüm askere duyuruldu.1915yılının 18 Şubat günü Kanlitepe'de göğüs göğüse çarpışmalar oldu.Kurşun sesleri, top sesleri her taraftan duyuluyordu. Hafiften esen

Boğaz rüzgarı, barut kokusunu da etrafa yayıyordu. Mermiler havadaçarpışıyor ve birbiri içinden geçiyordu.

Sarpdere'den 60 genç delikanlı Kanlıtepe'de, Seddülbahir'dekahramanca çarpıştılar. Kanlarının son damlasına kadar direndiler,düşmana geçit vermediler. 60 genç delikanlıdan 40'ı şehit düşerekAllah'ın en sevgili kulları arasına katıldılar. Diğerleri ise gazilik

mertebesine erişip köylerine döndüler. Allah'ın en çok sevdiği bu 40kişi içinde Sarpdere'den Bektaş Yusuf da vardı.

 

Onlar,

Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuştular

Tam üç alayla burada da gönülden vuruştular

Düşman tümen sanırdı bu şaheser erleri

Allah'ı arzu ettiler akşama kavuştular

 

Onlar Gümülcine'den Hüsmenoğlu Rüstem

Onlar İskeçe'den Yusufoğlu Alirıza idiler.

Onlar Dimetoka'dan Bektaş Yusuf'tular

Onlar Dedeağaç'tan Yüzbaşı Ahmet idiler

Seyyid Onbaşı ile birlikte çarpıştılar

Düşmana aman vermediler, ürküttüler

Onlar da Allah' arzu ettiler ve akşama kavuştular

 

Onlar dönmeyi düşünmediler. Vatanları için kahramanca, yiğitçeçarpıştılar, isimsiz kahramanlar arasına katıldılar. Mustafa KemalAtatürk onlar için daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Siz vatanı için, milleti için, namusu için canını ortaya koyan böyleinsanları bu kadar mı tanıyorsunuz? Eğer siz onları tanımazsanız;geleceğinizi göremezsiniz, hedeflerinizi bilemezsiniz.

 

Bu gün de Çanakkale v.d. şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

 

Bu yazı, 2006 yılında, Çanakkale Savaşı’ndan tam 91 yıl sonra,şehitlerimiz için düzenlediğimiz etkinlikte okunmuş ve İbrahim Baltalı tarafından 2006 yılında hazırlanan “ÇANAKKALE” “91 yıl sonra Gelen Anma Töreni” adlı kitapta yayımlanmıştır.

 

Çanakkale ve tüm şehitlerimizin anısına,yöresel öğeler de kullanılarak hikayeleştirilmiş, okunmuş ve onların aziz hatıralarına ithaf olunmuştur.

İbrahim Baltalı

 

Düşünenlerin Düşünceleri
Osmanlılar Balkanlar'da İslamlaşmayı Zorladı mı? İSKOÇYA’YA MÜSLÜMAN BAŞBAKAN: KÜRESELLEŞME BUNUN NERESİNDE? SURİYE İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ Rusya'da Kıpırdanma Henüz Birmiş Sayılmaz Çipras Kaybedince İstifa Etti, Peki Ya Bizdekiler? Rusya'da Wagner ile Suriye'de ÖSO Benzerliği RUSYA’DA NELER OLUYOR? Emin Erman: Osmanlı neden Balkanlara Anadolu’dan daha çok önem verdi? Seküler Milliyetçilik ve Türk İslam Sentezi İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ Türk Cumhuriyetleri ve Demokrasi: Kırgızistan'daki Darbe Girişimi İddiaları Türkiye’nin Mülteci Sorunu ERDOĞAN’IN YENİ DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI Osmanlı İmparatorluğu Neden Sanayileşemedi? KÜRTÇÜLÜK DÖNÜŞÜR MÜ, DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ? Ulaşım Zamları Ve "Rasyonel" Düşünmek Balkanlarda Türk Mirası 21 Mayıs seçimi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Türkiye'nin Gizli Sorunu: Ekonomik İşgal DNA Sonuçlarımız ve Etnik Kimliğimiz? TÜRKİYE - MISIR İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞMESİ VİZESİZ AVRUPA VE 300 MİLYAR DOLAR VAATLERİ ÜZERİNE NATO’NUN GENİŞLEMESİ: FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ PROF. DR. YUSUF HALACOĞLU: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN BU TEDBİRLERİ ALMAK GEREKİYOR BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI: Yine, yeniden! Yine, sil baştan... Amerikan Devlet Biyografisi 14 Mayıs Seçimlerinde Küçük Partilerin Rolü Bulgaristan'da Arkası Gelmeyen Seçimlere Tamam mı Devam mı? Türkiye, Biden'ın 2. demokrasi zirvesine davetli listesinden neden çıkarıldı? Seçim Sonrası Dış Politika Türk Üniversitelerinde Afrikalı Öğrenci Sorunu AVRUPA’DA MİLLİYETÇİLİK HORTLUYOR MU? MİLLİYETÇİLER İKTİDAR OLAMAZ! AMEDSPOR ÇITAYI YÜKSELTTİ: ERSUN YANAL BAŞARILI OLABİLECEK Mİ? İLLÜZYON! Konu şiddet ama... Balkanlarda Osmanlı Mirası (2)- Geçici Evlilik İktidarın hataları Türkiye muhalefetine gelecek için umut veriyor WHATSAPP ÜZERİNDEN VATAN SAVUNMASI! RUSYA’DA TERÖR SALDIRISI MELEZLEŞEN SİYASET ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ! Bektaş Yusuf UKRAYNA’DA MUHTEMEL BAHAR OPERASYONU- 2024 Ortaçağ Avrupa’sında din anlayışı, kilise-yönetim ilişkisi ve günümüz Türkiyesindeki durum TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR TÜRK DEVLETİDİR!.. YENİ BELEDİYE BAŞKANLARININ STOPER SORUNU YEMEN, HUSİLER VE KIZILDENİZ GÜVENLİĞİ ERDOĞAN’IN YUNANİSTAN ZİYARETİ İsrail savaşı kazanacak ama Hamas'a karşı savaşı kaybedecek mi? Özgür Özel ya da İtiraz Kültürünün Geri Dönüşü İsrail Hamas Çatışması Amerika'da Nasıl Algılanıyor? İSRAİL HAMAS SAVAŞI 2023 Dağlık Karabağ'ın Sonu: Batının Eylemsizliği Azerbaycan ve Rusya'yı Nasıl Etkinleştirdi? Türkiye NATO ve Batı dışında kalmaya hazır mı? Osmanlı’da Gerileme Nasıl Başladı? RUSYA’DA NELER OLUYOR - II Kendi ellerimizle yaktık dünyayı! YENI BALKANLAR VE ESKI SORUNLAR... Yabancı gözü ile Türkiye Ekonomisi YEREL SEÇİMLER ÖNCESİNDE TÜRK MİLLETİNE UYARILAR!..