Şiir Gibi Şehir: Varna
VARNA... Nazım’ın en güzel özlem şiirlerini yazdığı, aşkların ve buluşmaların yaşandığı Karadeniz’in incisi şehir…

Varna, yaklaşık 500 bin nüfusuyla Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda, Karadeniz’in kıyısında yer alan birbirinden çekici sahilleri, tesisleri, iç içe girmiş denizi ve ormanlarıyla güzel bir turizm merkezidir. Bulgaristan'ın üçüncü büyük şehri olan Varna’nın nüfusu, yaz aylarında, gelen turistlerin de etkisiyle dört katına kadar çıkmaktadır.

Varna ayni zamanda Bulgaristan’ın en önemli eğitim merkezlerinden de biridir. Kentte, çok sayıda yabancı öğrencinin de devam ettiği 6 adet üniversite bulunmaktadır. Yine Bulgaristan Askeri Denizcilik Akademisi, Bulgaristan Bilim Merkezi'ne bağlı olan gemi hidrodinamik enstitüsü ve doğa ile ilgili başka bazı bilim merkezleri de Varna'da bulunmaktadır.

Şehrin gelir kaynağını ağırlıklı olarak turizm sektörü ile üniversiteler ve gemi inşa sanayi oluşturmaktadır.

Kuzey güney göç yolu üzerinde bulunan Varna’nın geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Bölge ile Türklerin tanışması ilk önce, başta kuzeyden gelen topluluklarla olur. Osmanlı Devleti’nin bölgedeki kesin ve kalıcı varlığı ve 5 asır süren siyasi egemenliği 1444’te meydana gelen Varna savaşı ile gerçekleşir.

Varna farklı etnik grupların tarih içinde barış içinde birlikte yaşadığı bir kenttir. Evliya Çelebi, şehirde, yedi Müslüman ve beş gayrimüslim; Rum, Ermeni ve Yahudi mahallesinin bulunduğunu, 4000 evin mevcut olduğunu yazar. Evliya Çelebi’den üç yıl sonra Varna’yı ziyaret eden Bulgar Katolik Piskopos Philip Stanislavov da, şehirde Dubrovnik’ten gelen yirmi beş Katolik tüccar ve 1700 Rum’un yaşadığı 400 evin olduğunu belirtir. Stanislavov’a göre Varna’nın Türk cemaati 4000 kişidir ve 1500 eve sahiptir. Evliya Çelebi ve Stanislavov, pek çok yerde varlıklarını zikretmelerine rağmen Varna’da herhangi bir Bulgar yerleşmesinden bahsetmezler. Bunun da nedeni büyük bir olasılıkla Bulgarların Rum kilisesinden dolayı kendilerini Rum olarak görmeleri olsa gerektir. Ancak Varna’da Bulgar nüfusunun daha önce az olduğu ve ancak şehir 93 Harbi’nin ardından 1878’de Bulgar Prensliği egemenliğine geçtikten sonra hızla arttığı Bulgar yazar Nikola Naçov’un 1879’da, “Ne yazık ki, Varna bir Bulgar kentine benzemiyordu. Nüfusunun çoğunluğunu Türkler, Gagavuzlar ve Tatarlar oluşturuyordu. Bulgar'a çok ender rastlanıyordu” sözünden de anlaşılmaktadır.

Varna tarihi ve doğal güzellikleri açısından çok zengin bir kenttir. Osmanlı dönemine ait izler kentte hala varlığını az da olsa korumaktadır. Muhammed Cengiz 1908’de, Varna’da on dört caminin ayakta olduğunu bildirir. Fakat bugün bunlardan sadece biri ayakta kalmış bulunmaktadır. Tarihi çeşme ve yine bazı idari binalar hala varlığını korumaktadır. Akyazılı Türbesi de şehre yakın bir yerde bulunmaktadır. Varna’ya gidilmişken ziyaret edilmeden gelinmemesi gereken yerlerden biri de şehre yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan sarayı ve botanik parkı ile ünlü Balçık’tır.

Yazımızı, Nazım Hikmet'in "Sofra" şiiriyle sonlandıralım:

SOFRA

Şu Varna deli etti beni,

divâne etti.

Sofrada domates, yeşil biber, kalkan tavası,

radyoda ” Ha Uşaklar!” Karadeniz havası

rakı kadehte aslan sütü, anason

uy anason kokusu!

Ahbapça, kardeşçe konuşulan dilim…

A be islâh be, islâh be halim…

Şu Varna deli etti beni,

divâne etti.

6 Haziran 1957, VarnaHazırlayan: Metin Edirneli
Popüler Tarih, Popüler Kültür
Arap kökenli göçmen Akadlar, Sümer Uygarlığını nasıl ele geçirdi? TÜRKLERİN KAYIP 500 YILI (MS 48, MS 552) HUN KAĞANLARININ ÇİNLİ HATUNLARI BİLİNEN İLK TÜRK MİLLİYETÇİSİ HÜKÜMDAR: HUN KAĞANI Çİ Çİ URARTULAR, HURRİLER ve METANNİLER KÜRTLERİN GENETİK ATALARI MI? AŞİNALAR'IN GERÇEK TARİHİ Anadolu'nun Unutulmuş En Eski Üç Uygarlığı: Hattiler, Hurriler ve Luviler HIUNG-NU VEYA ASYA HUNLARI'NA DAİR ŞEHİR GEÇİŞİ HİZMET SINIFINDAKİ YOLLARDA YAN YOL KATILIMLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE BİR ÖNERİ SAKALARIN VE İSKİTLERİN GİZEMLİ TARİHİ DÜNYA HALKLARI, 2. BÖLÜM: GÜRCÜLER LAİKLİK KAVRAMI ve DÜNYADAKİ GELİŞİMİ Proto Çerkeslerin, Proto Gürcülerin, Proto Lazların, Proto Türklerin, Proto Keltlerin ve Trakların Genetik Akrabaları olarak İSKİTLER, KİMMERLER ve SARMATLAR BELEDİYE KAVRAMI VE BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ GELİŞİMİ VE CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDE TAŞIDIĞI ANLAM Arnavut Halk Destanı ve Türkülerinde İstanbul Ortaokul Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Öz-yeterlik Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolünün İncelenmesi Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri Bağlamında Akran Zorbalığı: Bir Olgubilim Çalışması İlk Yunan Parlementosu: Anabolu (Nafplion) Ağa (Vouleftikon) Camii RUS İSTİHBARAT BELGELERİNE GÖRE BALKAN TÜRKLERİ'NİN KÖKENLERİ Hadise, Çarşamba'yı Sel Aldı Türküsü'nü söylerse! Sürmeli Kadın'dan Zeus Baharı Uyarısı Karamanoğulları Beyliği ve Hanedan Ailesinin Kökenleri GÜZEL ASTROLOG MICHAELA ASTRO'NUN YEREL SEÇİM KEHANETLERİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE ANTALYA 2026'DA HİDROJEN BOMBASI ATACAKLAR, AZERBAYCANLI KAHİN NADİM ALIXANOV'UN 3. DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ Oğuzların Kökenlerine Dair 4 Farklı Tarih Tezi BURSA DEPREMİ, BİZANS DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE BURSA'NIN FAY HATLARI İLE SINAVI, 1855 VE YENİ KEŞİF KIZIL DELİ KAHİN'İN ERZİNCAN ALTIN MADENİ KEHANETİ GERÇEKLEŞTİ, PEKİ KİM BU X KAHİNİ? Kudüs: Mitolojilerin Savaştığı Şehir Zeki Müren Yaşasaydı ve Selanik Türküsü'nü Okusaydı DÜNYA HALKLARI, 1. BÖLÜM: TÜRKLER ASTROLOJİ BİLİM DALI MI? ASTROLOG MICHAELA ASTRO İZMİR VE MALATYA DEPREMLERİNİ TARİHİYLE NASIL BİLDİ ÇERKES MİTOLOJİSİ, ESKİ ÇERKES DİNİ VE NARTLAR Şiir Gibi Şehir: Varna TÜRKLERİN KUZENLERİ: MACARLAR, FİNLANDİYALILAR, ALMANLAR VE KELTLER TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ÇERKESLER, DÜNYA HALKLARI 5. BÖLÜM DÜNYA HALKLARI 4. BÖLÜM: ÇİNGENELER (ROMANLAR) DÜNYA HALKLARI, 3. BÖLÜM: LAZLAR Yapay Zeka ile Tarkan'a Selanik Türküsü Söylettiler! ŞAMAN SELENGE: TÜRK MİTOLOJİSİNDE TENGRİ VE YARADILIŞ