İslam Öncesi Dönemde Kurban
Asya Balkan stratejik Araştırmalar Merkezinin Zaman Mekan Makinesi için hazırladığı Zaman Yolcusu kuşağında İslam Öncesi dönemde farklı kültürlerdeki kurban geleneğinden ve tarihsel süreçteki değişiminden söz edildi. Çalışmanın video linkini tıklayıp izleyebilirsiniz.

Arkeolojik bulgular, insan topluluklarının Tanrıları memnun edebilmek adına onlara kurban sunduklarını gösteriyor.

Tarih boyunca farklı kültürlerin kendi kurban ritüelleri olduğu biliniyor.

Vahşi hayvanlardan besi hayvanlarına, bal ve meyvelere kadar çok farklı adakların olduğu listedeki en ürkütücü kurban ise insan kurban etmek olarak gösteriliyor.

Güney ve Orta Amerika yerlileri arasında 500 yıl öncesine kadar devam eden insan kurbanı kültürü, Tek Tanrılı dinlerin yaygınlaşmasından önce Asya ve Avrupa kıtalarında yaygın olarak uygulanan bir ritüel idi.

Çin’in milli birliğinin kurulmasından önceki dönemlerde, Milattan önce 1000 yılına kadar insan kurban edildiğine dair kanıtlar bulunuyor.

Sümerler döneminde antik Ur  kentinde en azından belli bir dönem insan kurban edildiğine dair bulgulara rastlandı.

Kartacalılar’ın özellikle çocukları yakarak kurban ettiği sunaklar olduğu biliniyor.

Keltler, İskitler ve Vikinglerde ölen kralların kölelerinin öteki dünyada ona hizmet etmeye devam etmesi için kurban edildiklerine dair efsaneler anlatılıyor.

İsrailoğulları’nda ise özellikle erkek evlatların Tanrılara adanması söz konusuydu.

Özellikle kabileleri yöneten güçlü kimseler, bu yolla yönettikleri topluma Tanrıya ne denli yakın olduklarını kanıtlıyordu. Büyük ihtimalle bu yöntem, aynı zamanda bir korkutma yöntemiydi. Kendi oğlunu Tanrılara kurban eden birisi, başka insanlar için tek kelimeyle bir korku figürü haline geliyor olmalıydı.

Tüm tek Tanrılı dinler tarafından peygamber olarak kabul edilen Hazreti İbrahim’in oğlunu kurban etmek istediğinde kendisine gönderilen koç anlatısı, büyük bir ihtimal ile İsrailoğullarının erken dönem kültürünün bir parçası olan evlat kurban etme geleneğine son vermiştir.

Öte yandan Sümerlerden itibaren tüm Ortadoğu kültürlerinde tapınaklara adanan kurbanlar bir gelenek olarak binlerce yıl yaşatılmıştır.

Sümerler ve sonrasında hayvanların yanı sıra çeşitli meyveler, bal ve pişirilmiş yiyecekler tapınaklarda Tanrılara sunuluyordu. Bazı parçalar Tanrılara bırakıldıktan sonra kalan kurbanlar, öncelikle tapınakta görev yapan rahipler ve yardımcıları arasında paylaşılıyordu. Artanlar ise fakirler arasında pay ediliyordu.

Hayvanların kanları, Tanrılar için bir çeşit besin gibiydi. Bu yolla memnun edilen Tanrılar, insanları savaşlardan, depremlerden, hastalıklardan ve kıtlık gibi sebeplerle kitlesel ölümlerden koruyordu.

Günümüzde afet kurbanı adıyla devam ettirilen geleneklerin kökeninde büyük ihtimal ile binlerce yıl önceki ritüeller yatıyor.

Yahudiler, kendileri için kutsal kabul edilen Süleyman mabedi yıkılmadan önce Sümerlerden beri süren tapınağa kurban sunma geleneğini yaşatıyordu. Kesilen kurbanlar arasında güvercin, kumru gibi bazı kuş türleri olduğu ifade edilmektedir.

Romalılar tarafından tapınağın yıkılmasıyla birlikte Musevi toplumunda kurban geleneği büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

Hazreti İsa döneminde kurban geleneğinin varlığını koruduğu ve İsa Peygamberin kutlama ya da adak olarak kurban kesilmesini teşvik ettiği anlaşılıyor.

Ancak Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmesi olayının Hıristiyan dünyasında Tanrıya verilen tek ve en büyük kurban olarak algılandığı söylenebilir.

Bu algı nedeniyle kurban kesmek ve Tanrı adına kurban kanı akıtmak dinsizlik emaresi haline gelmiştir.

İslam öncesi Arap toplumları için kutsal bir ziyaret şehri olan Mekke’deki Kağbe, diğer büyük tapınaklar gibi kurban adanan bir ibadet yeri olagelmişti.

Arap toplumları, kendi zenginlikleri içinde bir kısmını kutsal tapınaklara bırakıyor, böylece tapınaktaki kutsal kimselerin günlük ihtiyaçlarının yanı sıra buraya dilekte bulunmak için gelenlere ikramlıklar sunulabiliyordu.

Kuranı Kerim, asırlar öncesinden beri süren bu geleneğin İslam sonrası devamlılığını onaylamıştır. Böylece Hacılar ve Umreye gelenlerin kestiği kurbanlar, hayır işlerinde kullanılmaya devam etti.

İslam tarihçileri Hazreti Muhammed’in Kurban Bayramına denk gelen günlerde kurban kestiğini yazmaktadır.

Dolayısıyla Kurban kesme ve Kurban bayramı günümüzde İslam dünyası içinde farz olmasa bile değerli bir ibadet şekli olarak sürdürülmektedir.

Popüler Tarih, Popüler Kültür
HIUNG-NU VEYA ASYA HUNLARI'NA DAİR TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ÇERKESLER, DÜNYA HALKLARI 5. BÖLÜM DÜNYA HALKLARI 4. BÖLÜM: ÇİNGENELER (ROMANLAR) DÜNYA HALKLARI, 3. BÖLÜM: LAZLAR DÜNYA HALKLARI, 2. BÖLÜM: GÜRCÜLER DÜNYA HALKLARI, 1. BÖLÜM: TÜRKLER Kudüs: Mitolojilerin Savaştığı Şehir TÜRKLERİN KAYIP 500 YILI (MS 48, MS 552) HUN KAĞANLARININ ÇİNLİ HATUNLARI BİLİNEN İLK TÜRK MİLLİYETÇİSİ HÜKÜMDAR: HUN KAĞANI Çİ Çİ URARTULAR, HURRİLER ve METANNİLER KÜRTLERİN GENETİK ATALARI MI? ŞEHİR GEÇİŞİ HİZMET SINIFINDAKİ YOLLARDA YAN YOL KATILIMLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE BİR ÖNERİ Anadolu'nun Unutulmuş En Eski Üç Uygarlığı: Hattiler, Hurriler ve Luviler ÇERKES MİTOLOJİSİ, ESKİ ÇERKES DİNİ VE NARTLAR RUS İSTİHBARAT BELGELERİNE GÖRE BALKAN TÜRKLERİ'NİN KÖKENLERİ SAKALARIN VE İSKİTLERİN GİZEMLİ TARİHİ Arap kökenli göçmen Akadlar, Sümer Uygarlığını nasıl ele geçirdi? LAİKLİK KAVRAMI ve DÜNYADAKİ GELİŞİMİ Proto Çerkeslerin, Proto Gürcülerin, Proto Lazların, Proto Türklerin, Proto Keltlerin ve Trakların Genetik Akrabaları olarak İSKİTLER, KİMMERLER ve SARMATLAR BELEDİYE KAVRAMI VE BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ GELİŞİMİ VE CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDE TAŞIDIĞI ANLAM Arnavut Halk Destanı ve Türkülerinde İstanbul Ortaokul Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Öz-yeterlik Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolünün İncelenmesi Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri Bağlamında Akran Zorbalığı: Bir Olgubilim Çalışması İlk Yunan Parlementosu: Anabolu (Nafplion) Ağa (Vouleftikon) Camii AŞİNALAR'IN GERÇEK TARİHİ Sürmeli Kadın'dan Zeus Baharı Uyarısı KARADENİZİN EN GÜÇLÜ 5 AİLESİ EMEKLİLER! İslam Öncesi Dönemde Kurban Şaman Selenge Ne Dediyse O! Avrupa Parlamentosu Seçimlerini Bildi FATİH SULTAN MEHMET'İN HAREMİNDEKİ PONTUS PRENSESLERİ Mevlana ve Yasak Aşk GÜZEL ASTROLOG MICHEALA ASTRO: AZRA, SERTAP ERENER VE GEZERAVCI! MÜTHİŞ MANSUR YAVAŞ VE YUSUF HALAÇOĞLU KEHANETİ EYÜPSULTAN VE SAMSUN'DAKİ ÖĞRETMEN CİNAYETLERİNİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ KOSOVA SAVAŞI'NI BAŞLATAN AŞK TÜRKLERİN KUZENLERİ: MACARLAR, FİNLANDİYALILAR, ALMANLAR VE KELTLER Yapay Zeka ile Tarkan'a Selanik Türküsü Söylettiler! Şiir Gibi Şehir: Varna Karamanoğulları Beyliği ve Hanedan Ailesinin Kökenleri GÜZEL ASTROLOG MICHAELA ASTRO'NUN YEREL SEÇİM KEHANETLERİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE ANTALYA 2026'DA HİDROJEN BOMBASI ATACAKLAR, AZERBAYCANLI KAHİN NADİM ALIXANOV'UN 3. DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ Oğuzların Kökenlerine Dair 4 Farklı Tarih Tezi BURSA DEPREMİ, BİZANS DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE BURSA'NIN FAY HATLARI İLE SINAVI, 1855 VE YENİ KEŞİF KIZIL DELİ KAHİN'İN ERZİNCAN ALTIN MADENİ KEHANETİ GERÇEKLEŞTİ, PEKİ KİM BU X KAHİNİ? ŞAMAN SELENGE: TÜRK MİTOLOJİSİNDE TENGRİ VE YARADILIŞ Zeki Müren Yaşasaydı ve Selanik Türküsü'nü Okusaydı Hadise, Çarşamba'yı Sel Aldı Türküsü'nü söylerse! ASTROLOJİ BİLİM DALI MI? ASTROLOG MICHAELA ASTRO İZMİR VE MALATYA DEPREMLERİNİ TARİHİYLE NASIL BİLDİ İNGİLİZ METAFİZİK İSTİHBARAT TEŞKİLATI MI-X Elazığ'da Cin Çarpması İddiası