HIUNG-NU VEYA ASYA HUNLARI'NA DAİR
MÖ 3. Yüzyılda Teoman tarafından kurulan Asya Hun İmparatorluğu’nu oluşturan göçebe kabileler topluluğuna Çinliler Hiung Nu adını vermiştir.
Akın Üner


Bu sözcüğe ilk olarak MÖ 9. Yüzyıldaki Çin kaynaklarında rastlıyoruz. İlginçtir, ilk olarak MÖ 822’ye tarihlenen bir şarkı kitabında Hiung Nu sözcüğü geçmektedir.

Çinlilerin, günümüzdeki Moğolistan, Altay Dağları, Tanrı Dağları ve Balkaş gölü civarında yaşayan göçebe kabileler için bu ismi kullandığı biliniyor.

Çin kaynaklarında Sakalar ve özellikle de Masagetler için Hiung Nu adının kullandığı görülür.

Bütün bunlara bakılarak Hiung Nu’lar için Ön Türkler için Çinliler’in kullandığı isimdir demek yanlış olmaz.

Nu kelimesi, eski Çinlilerin kendilerinden olmayan toplumlar için kullandığı bir sıfat olup “köle” anlamına gelmektedir.

Türkler dışında komşu Soğdlar için de Nu sıfatının kullanıldığını belgelerden anlıyoruz.

Hiung sözcüğü ise eski Çince “vahşet ya da vahşi” gibi bir anlam taşımakta; dolayısıyla Hiung Nu kelimesinin “Vahşi köle, vahşi yabancı, vahşetin köleleri, vahşet saçan yabancılar” gibi bir anlam taşıdığı savunulmaktadır.

Öte yandan Eski Çince okumalarda Hiyung-nu kelimesinin Hiyungun şeklinde söylendiği de dikkate alındığında Türkçe “koyun” sözcüğünün Çince söylenişi olduğunu iddia eden tarihçiler de vardır.

Hiung Nu adı, siyasi bir belgeye ilk olarak MÖ 318’de Kuzey Şansi Savaşı sonrası imza edilen bir barış anlaşmasında işlenmiştir.

Hiung Nu boyları, Teoman tarafından MÖ 220’lerde bir araya getirilerek bilinen ilk siyasi birliği kurdular. Böylece Türk tarih yazımına Büyük Hun İmparatorluğu veya Asya Hun İmparatorluğu olarak geçen devleti kurdular.

Hiung Nu boyları, aynı zamanda Çin Seddinin kurulmasına sebep olmuş ve böylelikle dünya tarihine imzasını atmış büyük bir kavimdir.

Popüler Tarih, Popüler Kültür
Arap kökenli göçmen Akadlar, Sümer Uygarlığını nasıl ele geçirdi? TÜRKLERİN KAYIP 500 YILI (MS 48, MS 552) HUN KAĞANLARININ ÇİNLİ HATUNLARI BİLİNEN İLK TÜRK MİLLİYETÇİSİ HÜKÜMDAR: HUN KAĞANI Çİ Çİ URARTULAR, HURRİLER ve METANNİLER KÜRTLERİN GENETİK ATALARI MI? AŞİNALAR'IN GERÇEK TARİHİ Anadolu'nun Unutulmuş En Eski Üç Uygarlığı: Hattiler, Hurriler ve Luviler HIUNG-NU VEYA ASYA HUNLARI'NA DAİR ŞEHİR GEÇİŞİ HİZMET SINIFINDAKİ YOLLARDA YAN YOL KATILIMLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE BİR ÖNERİ SAKALARIN VE İSKİTLERİN GİZEMLİ TARİHİ DÜNYA HALKLARI, 2. BÖLÜM: GÜRCÜLER LAİKLİK KAVRAMI ve DÜNYADAKİ GELİŞİMİ Proto Çerkeslerin, Proto Gürcülerin, Proto Lazların, Proto Türklerin, Proto Keltlerin ve Trakların Genetik Akrabaları olarak İSKİTLER, KİMMERLER ve SARMATLAR BELEDİYE KAVRAMI VE BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ GELİŞİMİ VE CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDE TAŞIDIĞI ANLAM Arnavut Halk Destanı ve Türkülerinde İstanbul Ortaokul Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Öz-yeterlik Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolünün İncelenmesi Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri Bağlamında Akran Zorbalığı: Bir Olgubilim Çalışması İlk Yunan Parlementosu: Anabolu (Nafplion) Ağa (Vouleftikon) Camii RUS İSTİHBARAT BELGELERİNE GÖRE BALKAN TÜRKLERİ'NİN KÖKENLERİ Hadise, Çarşamba'yı Sel Aldı Türküsü'nü söylerse! Sürmeli Kadın'dan Zeus Baharı Uyarısı Karamanoğulları Beyliği ve Hanedan Ailesinin Kökenleri GÜZEL ASTROLOG MICHAELA ASTRO'NUN YEREL SEÇİM KEHANETLERİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE ANTALYA 2026'DA HİDROJEN BOMBASI ATACAKLAR, AZERBAYCANLI KAHİN NADİM ALIXANOV'UN 3. DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ Oğuzların Kökenlerine Dair 4 Farklı Tarih Tezi BURSA DEPREMİ, BİZANS DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE BURSA'NIN FAY HATLARI İLE SINAVI, 1855 VE YENİ KEŞİF KIZIL DELİ KAHİN'İN ERZİNCAN ALTIN MADENİ KEHANETİ GERÇEKLEŞTİ, PEKİ KİM BU X KAHİNİ? Kudüs: Mitolojilerin Savaştığı Şehir Zeki Müren Yaşasaydı ve Selanik Türküsü'nü Okusaydı DÜNYA HALKLARI, 1. BÖLÜM: TÜRKLER ASTROLOJİ BİLİM DALI MI? ASTROLOG MICHAELA ASTRO İZMİR VE MALATYA DEPREMLERİNİ TARİHİYLE NASIL BİLDİ ÇERKES MİTOLOJİSİ, ESKİ ÇERKES DİNİ VE NARTLAR Şiir Gibi Şehir: Varna TÜRKLERİN KUZENLERİ: MACARLAR, FİNLANDİYALILAR, ALMANLAR VE KELTLER TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ÇERKESLER, DÜNYA HALKLARI 5. BÖLÜM DÜNYA HALKLARI 4. BÖLÜM: ÇİNGENELER (ROMANLAR) DÜNYA HALKLARI, 3. BÖLÜM: LAZLAR Yapay Zeka ile Tarkan'a Selanik Türküsü Söylettiler! ŞAMAN SELENGE: TÜRK MİTOLOJİSİNDE TENGRİ VE YARADILIŞ