ASTROLOJİ BİLİM DALI MI? ASTROLOG MICHAELA ASTRO İZMİR VE MALATYA DEPREMLERİNİ TARİHİYLE NASIL BİLDİ
Astroloji, gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözdebilim olarak tanımlanıyor. Sözdebilim olarak tanımlanmasının nedeni, bilimsel bir deneye dayalı veriye ulaşmamasından kaynaklanıyor. Ancak buna rağmen insan oğlu 4000 yıldır astrolojiye inanmaktan geri durmuyor.

Akademisyenler, gök cisimlerinin hareketlerinin astronomi adı verilen bilim dalının incelediğini söylüyor. Buna karşın astrolojinin bir bilim dalı olmadığı gibi, gök cisimlerinin insanların kişiliğine ve geleceğini tahmin etmekte kullanabileceğine dair hiçbir bilimsel bir veri bulunmadığı belirtiliyor.

Bütün bu açıklamalara rağmen bazı astrologların veya duru görü kabiliyeti olduğu söylenen kimselerin kehanetlerinin gerçekleşmesinin bir bilimsel izahı var mı?

Bu günkü zaman yolcusunda işte bu konuyu ele alacağız.

Jenerik

Astrologların bir çoğu gökyüzü olaylarına ilişkin değişimlerden söz ettikten sonra bunları yorumlamakla yetinir.

Burçların yıldız haritası çindeki konumlarından hareketle biraz tecrübeye, biraz da seziye dayanan öngörüler yaparlar.

Bu ön görüler, kişisel yıldız haritalarına bakılarak yapılabildiği gibi milletlerin ya da devletlerin astrolojik yorumlarını yapanlara da rastlıyoruz.

Bunlardan birisi de Micheala Astro...

Diğer birçok astrologdan farklı olarak çok daha somut ve zamanlama içeren ön görüleriyle tanınınan Astro’nun nokta atış deprem kehanetlerinin gerçekleşmesi hayret uyandırdı.

İsterseniz ünlü astrologun Malatya ve İzmir’de deprem hassasiyeti olduğunu, gün ve yer adı zikrederek verdiği bir kez daha hatırlayalım.

V1

Astro’nun bu kehanetleri ulusal medyada yer buldu. Zaman Mekan Makinesi kanalında da yayınlandı. Bu videonun tamamının yer aldığı videomuzun linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz.

Bilindiği gibi bu kehanet, önce 25 ocak günü saat 16 sıfır dörtte meydana gelen beş şiddetindeki Malatya depremiyle gerçekleşti.

Daha sonra da 27 ocak 2023 günü saat sekiz on dokuzda İzmir’de yaşanan beş nokta bir şiddetindeki depremle yeni bir boyut kazandı.

Astro’nun ön görüleri hem tarih hem de konum bilgisi yüzde yüz isabetle tuttu.

Bizler elbette bilime inanıyoruz.

Ancak her bilim insanı için şüphe ve merak, adeta olmazsa olmaz niteliği taşır.

Michaella Astro’nun bu kehanetinin doğrulanmasını sadece raslantı ile açıklayabilir miyiz?

Yoksa bilim dünyası astrolojiyi fazla mı küçümsüyor?

Siz ne dersiniz?

Popüler Tarih, Popüler Kültür
Arap kökenli göçmen Akadlar, Sümer Uygarlığını nasıl ele geçirdi? TÜRKLERİN KAYIP 500 YILI (MS 48, MS 552) HUN KAĞANLARININ ÇİNLİ HATUNLARI BİLİNEN İLK TÜRK MİLLİYETÇİSİ HÜKÜMDAR: HUN KAĞANI Çİ Çİ URARTULAR, HURRİLER ve METANNİLER KÜRTLERİN GENETİK ATALARI MI? AŞİNALAR'IN GERÇEK TARİHİ Anadolu'nun Unutulmuş En Eski Üç Uygarlığı: Hattiler, Hurriler ve Luviler HIUNG-NU VEYA ASYA HUNLARI'NA DAİR ŞEHİR GEÇİŞİ HİZMET SINIFINDAKİ YOLLARDA YAN YOL KATILIMLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE BİR ÖNERİ SAKALARIN VE İSKİTLERİN GİZEMLİ TARİHİ DÜNYA HALKLARI, 2. BÖLÜM: GÜRCÜLER LAİKLİK KAVRAMI ve DÜNYADAKİ GELİŞİMİ Proto Çerkeslerin, Proto Gürcülerin, Proto Lazların, Proto Türklerin, Proto Keltlerin ve Trakların Genetik Akrabaları olarak İSKİTLER, KİMMERLER ve SARMATLAR BELEDİYE KAVRAMI VE BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ GELİŞİMİ VE CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDE TAŞIDIĞI ANLAM Arnavut Halk Destanı ve Türkülerinde İstanbul Ortaokul Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Öz-yeterlik Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolünün İncelenmesi Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri Bağlamında Akran Zorbalığı: Bir Olgubilim Çalışması İlk Yunan Parlementosu: Anabolu (Nafplion) Ağa (Vouleftikon) Camii RUS İSTİHBARAT BELGELERİNE GÖRE BALKAN TÜRKLERİ'NİN KÖKENLERİ Hadise, Çarşamba'yı Sel Aldı Türküsü'nü söylerse! Sürmeli Kadın'dan Zeus Baharı Uyarısı Karamanoğulları Beyliği ve Hanedan Ailesinin Kökenleri GÜZEL ASTROLOG MICHAELA ASTRO'NUN YEREL SEÇİM KEHANETLERİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE ANTALYA 2026'DA HİDROJEN BOMBASI ATACAKLAR, AZERBAYCANLI KAHİN NADİM ALIXANOV'UN 3. DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ Oğuzların Kökenlerine Dair 4 Farklı Tarih Tezi BURSA DEPREMİ, BİZANS DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE BURSA'NIN FAY HATLARI İLE SINAVI, 1855 VE YENİ KEŞİF KIZIL DELİ KAHİN'İN ERZİNCAN ALTIN MADENİ KEHANETİ GERÇEKLEŞTİ, PEKİ KİM BU X KAHİNİ? Kudüs: Mitolojilerin Savaştığı Şehir Zeki Müren Yaşasaydı ve Selanik Türküsü'nü Okusaydı DÜNYA HALKLARI, 1. BÖLÜM: TÜRKLER ASTROLOJİ BİLİM DALI MI? ASTROLOG MICHAELA ASTRO İZMİR VE MALATYA DEPREMLERİNİ TARİHİYLE NASIL BİLDİ ÇERKES MİTOLOJİSİ, ESKİ ÇERKES DİNİ VE NARTLAR Şiir Gibi Şehir: Varna TÜRKLERİN KUZENLERİ: MACARLAR, FİNLANDİYALILAR, ALMANLAR VE KELTLER TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ÇERKESLER, DÜNYA HALKLARI 5. BÖLÜM DÜNYA HALKLARI 4. BÖLÜM: ÇİNGENELER (ROMANLAR) DÜNYA HALKLARI, 3. BÖLÜM: LAZLAR Yapay Zeka ile Tarkan'a Selanik Türküsü Söylettiler! ŞAMAN SELENGE: TÜRK MİTOLOJİSİNDE TENGRİ VE YARADILIŞ