Oğuzların Kökenlerine Dair 4 Farklı Tarih Tezi
1928 yılında Türkmenistan’ın Merv şehrinde doğan tarihçi Agacanov, Oğuz Türkleri’nin kökenleri üzerine yaptığı araştırmalarla tanınıyor. Geleneksel Türk tarih tezlerinde ve Oğuz Kağan destanında yer alan bilgilerle örtüşen yönleri olsa da Agacanov’a göre Oğuzların kökenleri konusunda dört farklı bilimsel görüş ortaya konmuştur.

Bu tezlerin birincisine göre Oğuzlar, Hunların bir koludur. Onsekizinci yüzyılda Fransız ve Alman doğu bilimciler tarafından ortaya atılan bu teze göre Çinlilerin Tü Kü adını verdikleri Hun boyları, Oğuzların atalarıydı.

Ancak bu tez, ondokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşayan Danimarkalı ve Alman bazı Türkologlar tarafından şüpheli bulunmaya başlandı.

Yeni tarih tezi, Oğuzların Hunlardan farklı olarak Kıpçak kökenli bir halk olduğunu söylüyordu. Bu teze göre Oğuzlar ile Kumanlar yakın akrabaydı.

Ancak yirminci yüzyılın ilk yarısı içerinde Rus ve Ukraynalı Türkologların Oğuzların Kıpçak kökenli olduğunu söyleyen bu ikinci tarih tezini sert biçimde eleştirdiklerini görüyoruz.

Bu tezin tutarsızlıklar taşıdığını iddia eden bu Türkologlar, Uygurlar ile Oğuzların tamamen aynı topluluk olduğunu söylemiştir.

Bu üçüncü görüşe göre Oğuz kelimesi etnik, Uygur kelimesi ise siyasi bir terimdir. Uygur devletini kuranlar ise Oğuz kökenlidir.

Her ne kadar Uygur Türkçesi ile Oğuz Türkçesi arasında büyük benzerlik olsa da bu tarih tezini kabul etmeyen Türkologlar, Oğuzların Kuman ya da Uygurlardan farklı bir halk olduğu düşüncesindedir.

Rus Türkologlar arasında sonradan karşılık bulan dördüncü teze göre Oğuzların en eski ataları İskitlerin en büyük boyu olan Masagetlerdir. Bilindiği gibi İskit Kraliçesi Tomris de Masagetlerdendir.

Erken dönem kayıtlarda yer alan ve Masagetlerin soyundan geldiği kabul edilen Avgasilerin Oğuzların atası olduğu iddia ediliyor.

Bu teze göre Oğuzlar, bölgede yaşayan diğer komşu halklar ile kaynaşarak kendi kimliklerini oluşturmaya başladı.

Bu topluluklar, üçüncü ve dördüncü yüzyılda bölgeye gelen Akhunlar döneminde Türk kimliğini oluşturdular. Bu kimlik, Göktürk ve sonrasında Türkiş devletlerine etki yapacak bir üst kimlik haline geldi.

Bu görüşleri derleyip bilimsel olarak literatüre kazandıran Türkmen kökenli bilim adamı Agacanov’un siyasi görüş bakımından Marksist olduğu bilinmektedir.

Popüler Tarih, Popüler Kültür
SAKALARIN VE İSKİTLERİN GİZEMLİ TARİHİ ŞEHİR GEÇİŞİ HİZMET SINIFINDAKİ YOLLARDA YAN YOL KATILIMLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE BİR ÖNERİ TÜRKLERİN KAYIP 500 YILI (MS 48, MS 552) HUN KAĞANLARININ ÇİNLİ HATUNLARI BİLİNEN İLK TÜRK MİLLİYETÇİSİ HÜKÜMDAR: HUN KAĞANI Çİ Çİ URARTULAR, HURRİLER ve METANNİLER KÜRTLERİN GENETİK ATALARI MI? AŞİNALAR'IN GERÇEK TARİHİ Anadolu'nun Unutulmuş En Eski Üç Uygarlığı: Hattiler, Hurriler ve Luviler DÜNYA HALKLARI, 1. BÖLÜM: TÜRKLER RUS İSTİHBARAT BELGELERİNE GÖRE BALKAN TÜRKLERİ'NİN KÖKENLERİ DÜNYA HALKLARI, 2. BÖLÜM: GÜRCÜLER Arap kökenli göçmen Akadlar, Sümer Uygarlığını nasıl ele geçirdi? LAİKLİK KAVRAMI ve DÜNYADAKİ GELİŞİMİ Proto Çerkeslerin, Proto Gürcülerin, Proto Lazların, Proto Türklerin, Proto Keltlerin ve Trakların Genetik Akrabaları olarak İSKİTLER, KİMMERLER ve SARMATLAR BELEDİYE KAVRAMI VE BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ GELİŞİMİ VE CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDE TAŞIDIĞI ANLAM Arnavut Halk Destanı ve Türkülerinde İstanbul Ortaokul Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Öz-yeterlik Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolünün İncelenmesi Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri Bağlamında Akran Zorbalığı: Bir Olgubilim Çalışması İlk Yunan Parlementosu: Anabolu (Nafplion) Ağa (Vouleftikon) Camii HIUNG-NU VEYA ASYA HUNLARI'NA DAİR Zeki Müren Yaşasaydı ve Selanik Türküsü'nü Okusaydı Yapay Zeka ile Tarkan'a Selanik Türküsü Söylettiler! Sürmeli Kadın'dan Zeus Baharı Uyarısı Karamanoğulları Beyliği ve Hanedan Ailesinin Kökenleri GÜZEL ASTROLOG MICHAELA ASTRO'NUN YEREL SEÇİM KEHANETLERİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE ANTALYA 2026'DA HİDROJEN BOMBASI ATACAKLAR, AZERBAYCANLI KAHİN NADİM ALIXANOV'UN 3. DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ Oğuzların Kökenlerine Dair 4 Farklı Tarih Tezi BURSA DEPREMİ, BİZANS DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE BURSA'NIN FAY HATLARI İLE SINAVI, 1855 VE YENİ KEŞİF Kudüs: Mitolojilerin Savaştığı Şehir ŞAMAN SELENGE: TÜRK MİTOLOJİSİNDE TENGRİ VE YARADILIŞ Elazığ'da Cin Çarpması İddiası Hadise, Çarşamba'yı Sel Aldı Türküsü'nü söylerse! ASTROLOJİ BİLİM DALI MI? ASTROLOG MICHAELA ASTRO İZMİR VE MALATYA DEPREMLERİNİ TARİHİYLE NASIL BİLDİ ÇERKES MİTOLOJİSİ, ESKİ ÇERKES DİNİ VE NARTLAR Şiir Gibi Şehir: Varna TÜRKLERİN KUZENLERİ: MACARLAR, FİNLANDİYALILAR, ALMANLAR VE KELTLER TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ÇERKESLER, DÜNYA HALKLARI 5. BÖLÜM DÜNYA HALKLARI 4. BÖLÜM: ÇİNGENELER (ROMANLAR) DÜNYA HALKLARI, 3. BÖLÜM: LAZLAR KIZIL DELİ KAHİN'İN ERZİNCAN ALTIN MADENİ KEHANETİ GERÇEKLEŞTİ, PEKİ KİM BU X KAHİNİ?