URARTULAR, HURRİLER ve METANNİLER KÜRTLERİN GENETİK ATALARI MI?
Günümüzde tarih okumaları yapılırken düşülen en büyük hatalardan birisi günümüzdeki haritalar ile tarihi dönemlerdeki haritaları karşılaştırarak geçmişten bugüne yargılarda bulunmaktır.

Sözün gelişi, Büyük Britanya Adasının son üç bin yıllık tarihsel haritalarına bakıldığında Keltlerin, Romalıların ve Anglo Saksonların hakim olduğu yüzyıllar görebilirsiniz.

Oysa bu adaya tarihsel süreç içerisinde Vikinglerden Fransızlara, Hollandalılardan Germenlere kadar birçok ulus tarafından akınlar düzenlenmiştir.

Ayrıca son beş yüz yıl içerisinde tüm dünyaya açılan bir kapı olarak Britanya adalarına milyonlarca Amerikalı, Afrikalı ve Avustralyalı köle ya da başka biçimlerde gelmiştir.

Günümüzde de Britanya Adalarında milyonlarca Hintli, Pakistanlı, Arap ve Yahudi köeknli insan yaşıyor.

Bunların herbirinin değişik oranlarda genetik izleri olduğuna hiç şüphe yoktur.

Ancak Büyük Britanyalılar için dönemsel haritalara bakılarak Kelt, Romalı, Anglosakson, Asyalı ya da Afrikalıdır demek doğru olmaz.

Buna benzer biçimde binlerce yıldır çeşitli uygarlıkların gelip geçtiği Anadolu, Mezapotamya, İran veya Kafkasya topraklarında yaşayanlar için etnik anlamda günümüzde yaşayan halkların ortak atalarıdır demek yanlış olur.

Sözün gelişi bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolunun yanı sıra Irak, Suriye ve İran’ın belli bölgelerinde yaşayan Kürtler için de sadece tarihsel haritalara bakılarak belli bir uygarlığın günümüzdeki mirasçılar demek doğru yargı değildir.

Saydığımız bölgelerde yaşamış en eski uygarlıklar arasında sayılan Urartu ve Hurri Uygarlıklarını günümüzde bu bölgelerde yaşayan ya da yaşamış Kürtler, Türkler, Ermenliler ya da İranlılar gibi halkların atalarıdır demek tarihi gerçeklere aykırıdır.

Sözün gelişi MÖ 3. Bin yıldan itibaren haklarında kayıtlar bulunan ve MÖ 1500’lerde Mitanni Devletini kuran Hurriler’in bölgede yaşayan halkların atası olduğu iddia edilemez.

Benzer şekilde MÖ 9. Yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve MÖ 6. Yüzyılda ortadan kalkan Urartu uygarlığı için de herhangi bir milletin atası olduğunu söylemek bilimsel değildir.

Zira bu bölgeden tarihsel süreç içinde Mezapotamyalılar, Makedonyalılar, Eski Yunanlılar, Persler, Araplar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok büyük uygarlık gelip geçmiştir.

Her bir uygarlık, hem kültürel hem de genetik anlamda izler bırakmıştır.

Öte yandan bu söylediklerimize bakılarak yanlış bir çıkarım yapılmamalıdır.

Elbette günümüzde Adıyamanda, Halepte, Urfa’da, Antep’te veya Diyarbakır’da yaşayan vatandaşların içinde genetik olarak Hurriler ile eser miktarda genetik akrabalık taşıyanlar vardır.

Yine Van’da, Urumiye’de, Erbil’de, Bitlis’te ve Muş’ta yaşayan insanların küçük oranlarda olsa bile genetik olarak Urartu döneminde yaşayanlarla benzerlik muhakkak vardır.

Ancak MÖ 1500’lerdeki Mitannilerin ve MÖ 7. Yüzyıllarda Urartuların sınırlarını gösteren tarih atlaslarını tek başına günümüzde bölgede yaşamakta olan bir halkın kökenini belirlemekte kullanmak anlamlı değildir.

Popüler Tarih, Popüler Kültür
HIUNG-NU VEYA ASYA HUNLARI'NA DAİR TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE ÇERKESLER, DÜNYA HALKLARI 5. BÖLÜM DÜNYA HALKLARI 4. BÖLÜM: ÇİNGENELER (ROMANLAR) DÜNYA HALKLARI, 3. BÖLÜM: LAZLAR DÜNYA HALKLARI, 2. BÖLÜM: GÜRCÜLER DÜNYA HALKLARI, 1. BÖLÜM: TÜRKLER Kudüs: Mitolojilerin Savaştığı Şehir TÜRKLERİN KAYIP 500 YILI (MS 48, MS 552) HUN KAĞANLARININ ÇİNLİ HATUNLARI BİLİNEN İLK TÜRK MİLLİYETÇİSİ HÜKÜMDAR: HUN KAĞANI Çİ Çİ URARTULAR, HURRİLER ve METANNİLER KÜRTLERİN GENETİK ATALARI MI? ŞEHİR GEÇİŞİ HİZMET SINIFINDAKİ YOLLARDA YAN YOL KATILIMLARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE BİR ÖNERİ Anadolu'nun Unutulmuş En Eski Üç Uygarlığı: Hattiler, Hurriler ve Luviler ÇERKES MİTOLOJİSİ, ESKİ ÇERKES DİNİ VE NARTLAR RUS İSTİHBARAT BELGELERİNE GÖRE BALKAN TÜRKLERİ'NİN KÖKENLERİ SAKALARIN VE İSKİTLERİN GİZEMLİ TARİHİ Arap kökenli göçmen Akadlar, Sümer Uygarlığını nasıl ele geçirdi? LAİKLİK KAVRAMI ve DÜNYADAKİ GELİŞİMİ Proto Çerkeslerin, Proto Gürcülerin, Proto Lazların, Proto Türklerin, Proto Keltlerin ve Trakların Genetik Akrabaları olarak İSKİTLER, KİMMERLER ve SARMATLAR BELEDİYE KAVRAMI VE BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ GELİŞİMİ VE CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDE TAŞIDIĞI ANLAM Arnavut Halk Destanı ve Türkülerinde İstanbul Ortaokul Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Öz-yeterlik Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolünün İncelenmesi Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri Bağlamında Akran Zorbalığı: Bir Olgubilim Çalışması İlk Yunan Parlementosu: Anabolu (Nafplion) Ağa (Vouleftikon) Camii AŞİNALAR'IN GERÇEK TARİHİ Sürmeli Kadın'dan Zeus Baharı Uyarısı KARADENİZİN EN GÜÇLÜ 5 AİLESİ EMEKLİLER! İslam Öncesi Dönemde Kurban Şaman Selenge Ne Dediyse O! Avrupa Parlamentosu Seçimlerini Bildi FATİH SULTAN MEHMET'İN HAREMİNDEKİ PONTUS PRENSESLERİ Mevlana ve Yasak Aşk GÜZEL ASTROLOG MICHEALA ASTRO: AZRA, SERTAP ERENER VE GEZERAVCI! MÜTHİŞ MANSUR YAVAŞ VE YUSUF HALAÇOĞLU KEHANETİ EYÜPSULTAN VE SAMSUN'DAKİ ÖĞRETMEN CİNAYETLERİNİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ KOSOVA SAVAŞI'NI BAŞLATAN AŞK TÜRKLERİN KUZENLERİ: MACARLAR, FİNLANDİYALILAR, ALMANLAR VE KELTLER Yapay Zeka ile Tarkan'a Selanik Türküsü Söylettiler! Şiir Gibi Şehir: Varna Karamanoğulları Beyliği ve Hanedan Ailesinin Kökenleri GÜZEL ASTROLOG MICHAELA ASTRO'NUN YEREL SEÇİM KEHANETLERİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE ANTALYA 2026'DA HİDROJEN BOMBASI ATACAKLAR, AZERBAYCANLI KAHİN NADİM ALIXANOV'UN 3. DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ Oğuzların Kökenlerine Dair 4 Farklı Tarih Tezi BURSA DEPREMİ, BİZANS DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE BURSA'NIN FAY HATLARI İLE SINAVI, 1855 VE YENİ KEŞİF KIZIL DELİ KAHİN'İN ERZİNCAN ALTIN MADENİ KEHANETİ GERÇEKLEŞTİ, PEKİ KİM BU X KAHİNİ? ŞAMAN SELENGE: TÜRK MİTOLOJİSİNDE TENGRİ VE YARADILIŞ Zeki Müren Yaşasaydı ve Selanik Türküsü'nü Okusaydı Hadise, Çarşamba'yı Sel Aldı Türküsü'nü söylerse! ASTROLOJİ BİLİM DALI MI? ASTROLOG MICHAELA ASTRO İZMİR VE MALATYA DEPREMLERİNİ TARİHİYLE NASIL BİLDİ İNGİLİZ METAFİZİK İSTİHBARAT TEŞKİLATI MI-X Elazığ'da Cin Çarpması İddiası