Üyelik
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Asya Balsam’a üye olma hakkına sahiptir.
Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Bilgi almak için e posta ile başvurulabilir.