Coğrafi Faaliyet Sahası
Asya Balsam, çalışmalarını Türkiye, Balkan ülkeleri, Kafkasya ülkeleri, Karadeniz Havzası ülkeleri ve Türk Coğrafyası ülkelerini odak seçerek yapar. Bu kapsamda yer alsın veya almasın yeryüzündeki tüm ülkelerde bulunan Türk diasporası ile coğrafi faaliyet alanı içinde kabul eder.