Amaçlar
a-) Çalışma sahasında bulunan ülkelerin kendi milli sınırları dahilinde olduğu kadar, birbirleriyle ve tüm dünya ile arasındaki kültürel, ticari, sosyal, ekonomik, bilimsel, tarihi, hukuki, siyasal, çevresel ve diğer alanlardaki ilişkilerini barışçı, demokratik ve bilimsel bir bakış açısıyla incelemek, derlemek, analiz etmek, bulguları ortaya koymak ve gelişmesine katkı sağlamaktır.

b-) Yukarda belirtilen hususlarda insan gücü yetiştirmek, çalışma sahasında ortak yaşama ve birlikte iş yapabilme kültürüne katkı sağlamaktır.