İLK İNSAN VE DNA TESTLERİ: HAPLOGROUP NEDİR, NE DEĞİLDİR? ÇOKLU ADEM TEORİSİ, TARİH OKULU 1. BÖLÜM
Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne bağlı Asya Balsam Akademi'nin hazırladığı "Tarih Okulu" serisinin ilk bölümünde insanlık tarihi, haplogrouplar ve DNA testleri konusunu ele aldık.
İzlemek için lütfen video linkini tıklayınız.