İLK İNSAN VE DNA TESTLERİ: HAPLOGROUP NEDİR, NE DEĞİLDİR? ÇOKLU ADEM TEORİSİ, TARİH OKULU 1. BÖLÜM
Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne bağlı Asya Balsam Akademi'nin hazırladığı "Tarih Okulu" serisinin ilk bölümünde insanlık tarihi, haplogrouplar ve DNA testleri konusunu ele aldık.
İzlemek için lütfen video linkini tıklayınız.
Eğitim Programları / Akademi
TÜRKLER: DÜNYA HALKLARI SERİSİ 1. BÖLÜM Çepniler: Oğuz Türklerinin Çepni Boyunun Yaşam Alanları, Tarihleri Arnavutlar: Yaşam Alanları, Tarihleri ve Kültürleri İLK İNSAN VE DNA TESTLERİ: HAPLOGROUP NEDİR, NE DEĞİLDİR? ÇOKLU ADEM TEORİSİ, TARİH OKULU 1. BÖLÜM İLK TÜRKLER VE GENETİK KÖKLERİ / TARİH OKULU 2. BÖLÜM İSLAM ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRKLERİN GİZEMLİ TARİHİ HIZLANDIRILMIŞ ANLATIM, TARİH OKULU 3. BÖLÜM İSKİTLERİN VE SAKALARIN AYRINTILI TARİHİ / TARİH OKULU 4. BÖLÜM ASYA HUN İMPARATORLUĞU'NUN TARİHİ, HIZLANDIRILMIŞ ANLATIM, TARİH OKULU 5. BÖLÜM Oğuz Türkleri ve Boyları, Yaşam Alanları, Tarihleri HUNLAR İLE GÖKTÜRKLER ARASINDAKİ 500 YIL, TARİH OKULU 7. BÖLÜM ZAZALAR: TARİHİ, KÜLTÜRÜ, ETNİK KÖKENLERİ VE İNANIŞLARIYLA ZAZA KÜLTÜRÜ, HIZLANDIRILMIŞ ANLATIM GÜRCÜLER: HIZLANDIRILMIŞ ANLATIM, GÜRCÜ VE GÜRCİSTAN TARİHİ, DÜNYA HALKLARI SERİSİ 2. BÖLÜM DÜNYA HALKLARI, 3. BÖLÜM: LAZLAR, HIZLANDIRILMIŞ ANLATIM, LAZ KÜLTÜRÜ VE TARİHİ DÜNYA HALKLARI, 4. BÖLÜM: ROMANLAR YA DA ÇİNGENELER, HIZLANDIRILMIŞ ANLATIM DÜNYA HALKLARI 5. BÖLÜM: ÇERKES KÜLTÜRÜ VE TARİHİ, HIZLANDIRILMIŞ ANLATIM Dünya Halkları 6. bölüm: Azerbaycan Türkleri'nin Tarihi ve Kökenleri, Hızlandırılmış Anlatım Dünya Halkları 7. Bölüm: Çeçenler ve Çeçenistan, Çeçen Kültürü ve Tarihi, Hızlandırılmış Anlatım Osmanlı'nın Hıristiyan Türkleri: Karamanlılar ve Gagavuzlar AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ, İSLAM'DAN EVVELKİ TÜRK TARİHİ 6. Bölüm