Genel Kurul İlanı
Asya Balsam 1. Olağan Genel Kurulu Yapılacaktır
Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin 1. olağan genel kurulu 20 Mayıs 2023 günü ofisimizin bulunduğu Bahçelievler Mah. Lise Cad. Salih Omurtak Sok. Kardelen Apt. 6/2 İlkadım adresinde saat 14:00'da aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde bu defa 27 Mayıs 2023 günü aynı saatte, adreste ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın tekrar toplanacaktır. 

Genel Kurul Gündemi:

1- Açılış ve çoğunluk sağlanıp sağlanmadığının tespiti

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3- Divan heyetinin seçimi

4- Dernek başkanının açılış konuşması

5- Faaliyet Raporunun okunarak ibra edilmesi

6- Mali raporun okunarak ibra edilmesi

7- Eğitim çalışmaları için maliyet belirleme ve katılımcı ücretlerinin tespiti konusunda yönetime yetki verilmesi,

8- Çeşitli kurum ve kuruluşlarla tüzük kapsamındaki işlerle ilgili sözleşme yapma yetkisinin yönetime verilmesi,

9- Üst kurullar oluşturma ve mevcut kuruluşlara katılma konusunda yönetime yetki verilmesi,

10- Tüzük kapsamındaki işlerle ilgili çalışma grupları oluşturma konusunda yönetime yetki verilmesi,

11- Yurt dışındaki ve içindeki çalışmalar için değişik ülkelerde sorumlu atanması için yönetime yetki verilmesi,

12- Tüzük değişikliği konusunda teklif olursa bunların değerlendirilmesi,

13- Görüş ve öneriler,

14- Yeni yönetim kurulunun ve organlarının tespit edilmesi için seçim yapılması